Historické přehledy

Starostové obce

Bilina
Bilina byla od vzniku obcí v roce 1850 součástí Křižanova. Brzy po roce 1890 se
osamostatnila.
Starostové
1893 Volf – podle zápisu ve školní kronice
1900 - 1907 Dvořák Václav
1910 – 11.1913 Kolář Josef
1.1914 – 5.1919 Vlna Václav
7.1919 – 10.1923 Beránek Josef
11.1923 – 10.1927 Šanda Jaroslav
11.1927 – 11.1935 Dvořák Josef
12.1935 - Pletka František
Předsedové MNV
- 8.1945 Pletka František
10.1945 – 6.1950 Kolář Josef
6.1950 – 6.1957 Tesař František
6.1957 – 4.1960 Pletka Karel
Od roku 1960 je Bilina součástí Veselíčka.


Veselíčko
Starostové
1869 Parkos Josef, kovář, č. p. 13
1878 – 1883 Vyskočil František, mlynář
1886 – 1887 Pelich Hynek
1889 – 1893 Vyskočil František, nar. 26.12.1839
1896 – 1903 Hoření Augustin
1903 – 1905 Suchan Václav
1906 – 1917 Vyskočil Antonín, nar. 28.12.1871, mlynář
1919 – 1923 Fořt Emanuel volby 15.4.1919
1924 – 1928 Procházka Štěpán volby 16.9.1923
8.1928 – 1942 Mašek Karel
na zasedání zastupitelstva 27.12.1942 Karel Mašek rezignoval na funkci starosty, od
té doby není v zápisech ze zasedání zastupitelstva starosta uváděn. Podle všech
ostatních dokladů zůstal ve funkci nejméně do konce války.
Předsedové MNV
(?) 4.6.1946 – 16.2.1949 Procházka Štěpán
16.2.1949 – 3.10.1952 (?) Vácha Antonín
(?) -- (?) Procházka Karel
(?) 4.10.1953 – 27.5.1954 Bruckner Hynek
27.5.1954 – 3.3.1975 Vyskočil Otto
3.3.1975 – 1978 Petr Miroslav
1978 – 1987 Kubeš Jaroslav
1987 – 1991 Veselíčko patřilo do obce Branice, Václav Kluger
Starostové
3.1991 – 3.1995 Dvořák Václav
3.1995 – 12.2000 Kulhánek Jiří ing.
12.2000 – 11.2002 Kotmelová Markéta
11.2002 – 10.2006 Kubeš Jaroslav
10.2006 – 6.2009 Krška Jaromír
6.2009 - 11.2010 Bauška Zdeněk
11.2010 - Ing Jiří Lešek
U starostů před rokem 1920 jsou zapsány roky starostování podle různých
dokumentů, jako stavebních povolení aj. Proto v některých letech zápis o starostech
chybí. Pokud zjistíme kdy byly volby do obecních zastupitelstev, tak lze roky doplnit.


Ředitelé základní školy

Ředitelé základní školy ve Veselíčku

 

1792 – 1810                         Parkos Martin

1810 – 1858                         Pokorný František

1858 – 1887                         Pehr Jan

1887 – 1908                         Pošmourný Jan

1.9.1908 – 31.8.1925           Pelikán Jan              

31.8.1925 – 28.3.1942         Skalička Karel

18.5.1942 – 16.7.1945         Fried František

7.1945 – 1.10.1948              Skalička Karel

1.10.1948 – 31.8.1949         Kofroňová – Krbcová Jarmila - zastupující

1.9.1949 - 1961                    Koktavý Josef

1961 – 1965                         Barda Josef

1965 – 1970                         Kluger Václav

1970 – 1990                         Poskočilová Marie

1990 – 1991                         Míková Marie

1991 – 1992                         Kluger Václav

1992 – 1995                         Lukešová Vlasta

1995 – 1999                         Fučíková Jana

1999 – 6.2002                      Randová Libuše


Školy

            Staré foto školy
            Základní  škola byla zřízena ve Veselíčku již roku 1792. Do roku 1792 patřily obce  Veselíčko, Bilina, Křižanov, Branice a  Stehlovice k bernartické školní  obci.
            Prvním učitelem  ve Veselíčku byl Martin Parkos, učitelský mládenec z  Bernartic  a učební místnost byla na zámku.
            Roku 1806 byla postavena školní budova č. p. 5 s  jednou učebnou  a dvěma místnostmi pro učitele. V roce 1874 byl pro školu koupen  dům č. p. 41 a škola byla r. 1875 rozšířena na dvoutřídní.  Roku 1884 byla zřízena  třetí třída a umístěna v najaté  místnosti č. p. 9. V letech 1893 až 1894 byla  postavena nynější  školní budova. Vyučovat se v ní začalo 21. 10. téhož roku.  Tehdy byla také současně otevřena čtvrtá třída. V roce  1956 zde byla zřízena  pátá třída.
            V sousedství školy je hřiště s travnatým povrchem. V roce 1967 byla opravena stávající školní  budova a  v roce 1971 byla proti školní budově postavena školní  jídelna. V roce 2002 byla základní škola ve Veselíčku zrušena.
            foto školy
            V roce 1952 byla založena v budově zámku tzv. Učňovská škola  zemědělská ve Veselíčku. Ta  měla vychovávat a odborně  vzdělávat pracovníky  v zemědělství. V této škole bylo  průměrně 50 - 60 žáků. Tři dny v  týdnu byly věnovány  výuce a zbytek týdne se chodilo na praktický výcvik v JZD a  ve Školním statku, který k těmto účelům sloužil, byť  pod jiným názvem až do roku  1989.
            V roce  1954 byl při škole zřízen internát. V roce 1958 bylo učiliště rozšířeno o zemědělskou školu mistrovskou - dvouletý obor. V roce  1972 byla otevřena nová hala - dílny  pro opravy  strojů. Na učilišti bylo již přes 300 učňů.
            R.1996  bylo mimo Středního odborného učiliště  zemědělského  zřízeno Odborné učiliště a v roce 1997 Učiliště.
Veselíčská učiliště jsou od roku 2003 součástí Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Milevsko. Ve Veselíčku jsou v provozu pouze odborné dílny. Budova školy, což je bývalý zámek i internát, který stojí v bývalém zámeckém parku jsou opuštěné.
            Foto MŠ
            Mateřská škola bývala v budově staré pošty a k výstavbě nové bylo  přikročeno až r. 1966, a to přestavbou budovy fary.  O desítku let  později byla otevřena i jeslová třída. V roce 1994 byla Mateřská škola  z důvodu malého počtu dětí přestěhována  do Základní  školy do místností, které dříve sloužily jako byt učitele. Dnes je mateřská škola uzavřená. Původní  objekt, který měla obec na 30 let v bezplatném nájmu,  byl vrácen zpět k užívání  římskokatolické církvi.

KOSTEL SV. ANNY

 

            Pohled na KOSTEL SV. ANNYKostel je stavbou z roku 1851. Rozhodnutím císaře  Ferdinanda byla ve Veselíčku roku 1836 zřízena lokalie, která  byla v  roce 1857 povýšena na faru. Nový kostel byl postaven na náklady  náboženského fondu. Kostel byl dne 10.  září 1854 vysvěcen budějovickým biskupem  Janem Valerianem Jirsíkem.
            Na  hlavním oltáři je obraz sv.  Anny. Doba a jeho autor jsou neznámy. Postranní  oltáře jsou  tři: Neposkvrněného početí panny Marie, sv. Rodiny a sv. Jana  Nepomuckého. Kromě toho je v chrámové předsíni oltář božského  Srdce Páně,  vyzdobený Kristovou sochou.
            Na stěně byl umístěn  zajímavý obraz sv. Rodiny,  malba z počátku 18. století. Byl  sem přenesen ze rozbořené zámecké kaple.
            V  majetku kostela  je krásný stříbrný a pozlacený rokokový kalich s oválnými,  malovanými emailovými destičkami a mešní rokokové konvičky  s podnosem, umělecky  tepané a posázené drahokamy. Skvostné tyto nádoby farnosti věnoval syn bývalého majitele panství Veselíčko, Antonína Chlumčanského, pražský arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský (1815 – 1830).
            Na věži  bývalo před 1. světovou válkou 5 zvonů o různých velikostech.  Největší byl zvon Ježíš Kristus, s obrazem Krista na kříži, další Sv. Anna, třetí panna Maria  s obrazem Madony s Ježíškem a čtvrtý zvon sv. Jan s obrazem  sv. Jana Nepomuckého.  Pátým zvonem byl umíráček s obrazem  kostlivce s kosou. Všech 5 zvonů bylo  ulito u Pernera v Českých  Budějovicích. První 4 zvony však nepotkal dobrý osud,  protože  byly použity na válečné účely. Zůstal jenom umíráček. Po první světové válce byly na věž zavěšeny dva nové zvony. Ty byly v roce 1942 rovněž zabaveny pro válečné účely. V roce 1952 byly na věž pořízeny další dva nové zvony.
            Dnes  stojí před  průčelím kostela dvě pískovcové sochy sv. Jana  Nepomuckého a sv. Erazima,  mučedníka. Postaveny byly původně na tak zvaném můstku bývalým majitelem panství Veselíčko, Josefem Bretfeldem okolo roku 1800. Před  průčelí kostela byly přemístěny v roce 1964 a v roce 1983  byly restaurovány.