Vyhlášky
OZV obce Veselíčko č. 1 - č. 4 / 2005

Obecně závazná vyhláška obce Veselíčko č. 1/2005-místní poplatek ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Veselíčko č. 2/2005-místní poplatek za užívání veř.prostr.
Obecně závazná vyhláška obce veselíčko č. 3/2005-zabezpečení místních záležitostí veř.
pořádku na veř.prostranstvích
Obecně závazná vyhláška obce Veselíčko č. 4/2005-místní poplatek z VHP