Výroční zprávy o poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona - r. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona - r. 2021


Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti v oblasti poskytování informací... - za rok 2020

Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020


Výroční zpráva obce o poskytování informací dle zákona za rok 2019

Výroční zpráva obce o poskytování informací dle zákona za rok 2019


Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti ... r. 2018

Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti v oblasti poskytování informací - r. 2018


Výroční zpráva obce Veselíčko za rok 2017

Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017


Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování...
Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.