Úřední deska
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Veselíčko

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Veselíčko konaného dne 21.9.2023


Sdružení kominíků a topenářů
Záměr prodeje části obecního pozemku

Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 187/5 v k.ú. Bilina


Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.10.2023


Žádost eg.d - zateplování budov
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí


Informace státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci

Informace státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Informace státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci

Informace státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci


OZV Obce Veselíčko č. 1/2021

OZV Obce Veselíčko č. 1/2021


Veřejná vyhláška - vydání ÚP obce Veselíčko
Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselíčko na roky 2021 - 2023

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselíčko na roky 2021 - 2023


Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad.....

Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje jč. kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky ke zpracovanému návrhu.


OZV Obec Veselíčko č. 1/2018

OZV Obec Veselíčko č. 1/2018


SOM Milevsko - oznámení o zveřejnění dle zákona

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SOM Milevsko


SORP Písek - zveřejnění dokumentů dle zákona

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. - SORP Písek


OZV Obce Veselíčko č. 2/2017

OZV Obce Veselíčko č. 2/2017


OZV Obce Veselíčko č. 1/2017

OZV Obce Veselíčko č. 1/2017