Úřední deska
Oznámení bezproudí dne 15. 11. 2019

Oznámení bezproudí dne 15. 11. 2019


Zápis z 9. řádného zasedání ZO

Zápis z 9. řádného zasedání ZO Veselíčko dne 24. 10. 2019


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - "Oprava silnice II/105 Veselíčko"


Nařízení St. veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy - zrušení vyhlášení ochranných opatření - tularémie zajíců


Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad.....

Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje jč. kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky ke zpracovanému návrhu.


Nařízení Města Milevska

Nařízení Města Milevska č.1/2019


Smlouva o partnerství a spolupráci.... Otavská cyklistická cesta...

Smlouva o partnerství mezi SORP a Obcí Putim


OZV Obec Veselíčko č. 1/2018

OZV Obec Veselíčko č. 1/2018


SOM Milevsko - oznámení o zveřejnění dle zákona

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SOM Milevsko


Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových dokumentů

Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových dokumentů dle zákona
SORP Písek - zveřejnění dokumentů dle zákona

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. - SORP Písek


OZV Obce Veselíčko č. 2/2017

OZV Obce Veselíčko č. 2/2017


OZV Obce Veselíčko č. 1/2017

OZV Obce Veselíčko č. 1/2017


Místní program obnovy venkova - do r. 2020

Místní program obnovy venkova do roku 2020.


Publicita k FSEU

Publicita k FSEU