Úřední deska
Program 16. řádného zasedání ZO

Program 16. řádného zasedání ZO Veselíčko


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška - vydání ÚP obce Veselíčko
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Schválený závěrečný účet obce Veselíčko za r. 2019

Schválený závěrečný účet obce Veselíčko za rok 2019


OZV č. 1/2019 - o MP za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy......
Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad.....

Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje jč. kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky ke zpracovanému návrhu.


OZV Obec Veselíčko č. 1/2018

OZV Obec Veselíčko č. 1/2018


SOM Milevsko - oznámení o zveřejnění dle zákona

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SOM Milevsko


Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových dokumentů

Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových dokumentů dle zákona
SORP Písek - zveřejnění dokumentů dle zákona

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. - SORP Písek


OZV Obce Veselíčko č. 2/2017

OZV Obce Veselíčko č. 2/2017


OZV Obce Veselíčko č. 1/2017

OZV Obce Veselíčko č. 1/2017


Místní program obnovy venkova - do r. 2020

Místní program obnovy venkova do roku 2020.