Úřední deska
Dovolená - OÚ Veselíčko

26.2.2024 - 1.3.2024


Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Veselíčko

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Veselíčko konaného dne 22.2.2024


Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL (návrh)

o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců


Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

dne 18.3.2024


Stavební úřad Bernartice - dovolená

21.2.2024 - 4.3.2024


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

dne 4.3.2024


Veřejná vyhláška

doručení návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a Oznámení o veřejném projednání návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského krajezkráceným postupem


Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Žádost eg.d - zateplování budov
Informace státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci

Informace státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Informace státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci

Informace státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci


OZV Obce Veselíčko č. 1/2021

OZV Obce Veselíčko č. 1/2021


Veřejná vyhláška - vydání ÚP obce Veselíčko
Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad.....

Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje jč. kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky ke zpracovanému návrhu.


OZV Obec Veselíčko č. 1/2018

OZV Obec Veselíčko č. 1/2018


SOM Milevsko - oznámení o zveřejnění dle zákona

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SOM Milevsko


SORP Písek - zveřejnění dokumentů dle zákona

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. - SORP Písek


OZV Obce Veselíčko č. 2/2017

OZV Obce Veselíčko č. 2/2017


OZV Obce Veselíčko č. 1/2017

OZV Obce Veselíčko č. 1/2017