Úřední deska
VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb v obci ( § 15 odst. 1 zákona)

VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb v obci ( § 15 odst. 1 zákona)


Volby do PS Parlamentu ČR - informace politickým stranám...

Volby do PS Parlamentu ČR - informace politickým stranám, politickým hnutím a koalicím.


Most před Bilinou

Rekonstrukce mostu před Bilinou


Volby do PS - informace voličům - počet členů OVK

Volby do PS Parlamentu ČR - stanovení počtu členů OVK


Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice...

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice II/138 a III/1382.....


Návrh Závěrečného účtu Obce Veselíčko - r. 2020

Návrh Závěrečného účtu Obce Veselíčko - r. 2020


Záměr prodeje části obecního pozemku

Záměr prodeje části obecního pozemku v k. ú. Bilina


Veřejná vyhláška - vydání ÚP obce Veselíčko
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


OZV č. 1/2019 - o MP za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy......
Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselíčko na roky 2021 - 2023 - NÁVRH

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Veselíčko na roky 2021 - 2023


Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad.....

Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje jč. kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky ke zpracovanému návrhu.


OZV Obec Veselíčko č. 1/2018

OZV Obec Veselíčko č. 1/2018


SOM Milevsko - oznámení o zveřejnění dle zákona

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SOM Milevsko


Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových dokumentů

Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových dokumentů dle zákona
SORP Písek - zveřejnění dokumentů dle zákona

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. - SORP Písek


OZV Obce Veselíčko č. 2/2017

OZV Obce Veselíčko č. 2/2017


OZV Obce Veselíčko č. 1/2017

OZV Obce Veselíčko č. 1/2017