Zastupitelstvo

Jednací řád zastupitelstva Obce Veselíčko

Jednací řád zastupitelstva Obec Veselíčko

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jednaci-rad.doc 196.1 Kb

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Telefon Funkce
starosta Ing. Jiří Lešek ucetni@obecveselicko.cz 724038232 starosta obce
místostarosta Ing. Václav Tomášek 382589236 místostarosta obce
Zdeněk Bauška
Jana Nováková
František Palán
Petr Pletka
Pavel Vondruška


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.


P R O G R A M

P R O G R A M
 zastupitelstva obce Veselíčko
 na volební období 2011 – 2014
 
Číslo projektu
Název projektu

Termínový 
výhled

Přibližné náklady Kč
Předpokládaný zdroj
1.
Oprava místních komunikací a zlepšení vzhledu obce Veselíčko
2011
1,465.000
Dotace z PRV + vlastní zdroje
2.
Úprava prostor před požární zbrojnicí
2011
375.000
Dotace z PRV + VZ +vlastní zdroje
3.
Obnova místního rozhlasu zavedením bezdrátového rozhlasu.
 
2011
261.600
Dotace z POV JK + vlastní zdroje
4.
Nákup a instalace ukazatele rychlosti
2011
69.600
Dotace z POV JK + vlastní zdroje
5.
Vybudování odpočinkového místa v Bilině
2011
30.000
Vlastní zdroje
6.
Vybudování odpočinkového místa v rámci cyklostezky ve Veselíčku
2011
35.000
Dotace z MR + vlastní zdroje
7.
Oprava čekáren, pódia u parketu a skladu obce
2011
25.000
Vlastní zdroje
8.
Zpevnění ploch pod kontejnery na tříděný odpad
2011
5.000
Vlastní zdroje
9.
Výstavba a oprava chodníků ve Veselíčku a v Bilině
2012
350.000
Dotace z POV JK + vlastní zdroje
10.
Oprava místní komunikace v Bilině
2012
500.000
Dotace z PRV + vlastní zdroje
11.
Rozšíření parkových míst v obci a její těsné blízkosti
2012
20.000
Vlastní zdroje
12.
Odborné ošetření stromů na letním parketu a v aleji u hřbitova
2012
100.000
Dotace od MŽP + vlastní zdroje
13.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Veselíčku
2013
500.000
Dotace z POV JK + vlastní zdroje
14.
Výstavba sociálních bytů ( 7 – bytový dům )
2013 – 2014
5,200.000
Dotace z programů MMR a MŽV + vlastní zdroje
15.
Komplexní úprava veřejných prostranství
2014
300.000
Dotace z POV JK + vlastní zdroje
16.
Získat do vlastnictví obce rybníček           „ Remízek “ ve Veselíčku
2014
40.000
Dotace z POV JK + vlastní zdroje
17.
Příprava studie – projektu k výstavbě kanalizace a ČOV
2011-2014
100.000
Dotace z MŽP + vlastní zdroje
 
 
Program byl schválen usnesením ZO Veselíčko č. 26 ze dne 16.12.2010
 
 
 starosta obce                                                    místostarosta obce
Ing. Jiří  Lešek                                                    Ing. Václav Tomášek              
   v.r.                                                                         v.r.
 
 
 

Jednací řád ZO Veselíčko

Jednací řád zastupitelstva obce Veselíčko

Jednací řád ZO VeselíčkoJednací řád ZO VeselíčkoJednací řád ZO VeselíčkoJednací řád ZO Veselíčko