Úřední deska

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny u fotbalového hřiště, ze bývalou školou.