Aktuality - pravý sloupec
Sčítání lidu, domů a bytů - r. 2021
Informace ke SLDB v r. 2021
Záměr pronájmu obecních prostor
Záměr pronájmu obecních prostor
Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti v oblasti poskytování informací... - za rok 2020
Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
NAŠE NOVINY - prosinec 2020
čtěte v příloze
Rozpis schváleného rozpočtu obce na r. 2021
Schválený rozpočet obce na r. 2021 - závazné ukazatele
POV 2020 - PUBLICITA - okna obecních bytů
POV 2020 - PUBLICITA - okna obecních bytů - výměna
Záměr prodeje části obecního pozemku
Záměr prodeje části obecního pozemku v k. ú. Bilina

POV 2020 - publicita

POV 2020 - povinná publicita akce POV

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
logo-jck.docx 35 Kb
povinna-publicita-foto-pov-2020.pdf 2530.9 Kb
POV 2020 - publicita
Veřejná vyhláška - vydání ÚP obce Veselíčko
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Veselíčko
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Veselíčko
Setkání v Bilině
Jak o setkání psali v Milevských novinách
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
NAŠE NOVINY - červenec 2020
Čtěte v příloze:
Schválený závěrečný účet obce Veselíčko za r. 2019
Schválený závěrečný účet obce Veselíčko za rok 2019
Návrh závěrečného účtu obce Veselíčko za r. 2019
Návrh závěrečného účtu obce Veselíčko za rok 2019
Výroční zpráva obce o poskytování informací dle zákona za rok 2019
Výroční zpráva obce o poskytování informací dle zákona za rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2021 - 2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselíčko na roky 2021 - 2023
NAŠE NOVINY prosinec 2019
Čtěte v příloze
OZV č. 1/2019 - o MP za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy......
Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselíčko na roky 2021 - 2023 - NÁVRH
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Veselíčko na roky 2021 - 2023
Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad.....
Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje jč. kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky ke zpracovanému návrhu.
NAŠE NOVINY - červenec 2019
Čtěte v příloze !!
Svoz odpadu
Odvoz popelnic a provoz sběrného dvora Bernartice
Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti ... r. 2018
Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti v oblasti poskytování informací - r. 2018
NAŠE NOVINY - prosinec 2018
OZV Obec Veselíčko č. 1/2018
OZV Obec Veselíčko č. 1/2018
OZV Obec Veselíčko č. 1/2018
OZV Obec Veselíčko č. 1/2018
NAŠE NOVINY - červenec 2018
Čtěte v příloze!
Výroční zpráva obce Veselíčko za rok 2017
Výroční zpráva obce Veselíčko o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
NAŠE NOVINY - prosinec 2017
SVR - střednědobý výhled rozpočtu obce 2019-2021
SVR - střednědobý výhled rozpočtu obce Veselíčko na roky 2019 - 2021
NAŠE NOVINY - červenec 2017
Čtěte v příloze!
Jednací řád zastupitelstva Obce Veselíčko
Jednací řád zastupitelstva Obec Veselíčko
SOM Milevsko - oznámení o zveřejnění dle zákona
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - SOM Milevsko
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových dokumentů
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových dokumentů dle zákona
SORP Písek - zveřejnění dokumentů dle zákona
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. - SORP Písek
OZV Obce Veselíčko č. 2/2017
OZV Obce Veselíčko č. 2/2017
OZV Obce Veselíčko č. 1/2017
OZV Obce Veselíčko č. 1/2017
OZV Obce Veselíčko č. 2/2017
OZV Obce Veselíčko č. 2/2017
OZV Obce Veselíčko č. 1/2017
OZV Obce Veselíčko č. 1/2017
Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování...
Veselíčko z nebe
NAŠE NOVINY - prosinec 2016
Čtěte v příloze!
OZV Obce Veselíčko - odpady
Shromažďování a třídění odpadů
NAŠE NOVINY - červenec 2016
Čtěte v příloze!
OZV - poplatek za svoz KO
OZV Obec Veselíčko - svoz KO
NAŠE NOVINY - prosinec 2015
Čtěte v příloze!
Z dějin obce Veselíčko
Při setkání rodáků a přátel Biliny a Veselíčka v sobotu 1. srpna 2015 byla pokřtěna kniha „Z dějin obce Veselíčko“. Vydavatelem je Milevské muzeum a Obec Veselíčko a obě tyto instituce také knihu prodávají.
NAŠE NOVINY - červenec 2015
NAŠE NOVINY - prosinec 2014
NAŠE NOVINY - červenec 2014
Čtěte v příloze!
NAŠE NOVINY - prosinec 2013
Čtěte v příloze!
Ze života obce